Трудови правоотношения със служители в затруднение - наръчник за работодатели:

Експертни решения за работа със служители - пенсионери, по майчинство, с ТЕЛК и др. Уважаеми ТРЗ служители,

Осигурете си цели 50 експертни ТРЗ решения за работа със служители в затруднение (пенсионери, по майчинство, с ТЕЛК/ НЕЛК, претърпели трудова злополука и т.н.) + 18 анализа за правата, задълженията и отговорностите на работодателя спрямо тези служители с книгата:

„Трудови правоотношения със служители в затруднение“.

В изданието ще намерите десетки готови експертни решения относно:

Обезщетения
Майчинство и отпуски за отглеждане на деца
Трудоустрояване и ТЕЛК
Пенсиониране и трудови правоотношения с пенсионери
Трудови злополуки
Отпуски
Условия на работа и дисциплинарни наказания
Трудови правоотношения
Прекратяване на трудови договори

+ Експертни анализи по нормативната уредба!

 

Ето и експертните анализи, които ще получите с книгата "Трудови правоотношения със служители в затруднение - наръчник за работодатели":

❏ Запазване на трудовите правоотношения при преустройство на предприятието и смяна на собствеността 
❏ Запазване на трудовото правоотношение при отдаване на предприятието или на обособена част от него под наем или аренда, както и при възлагане на концесия 
❏ Дължими обезщетения на работодателя и на работниците и служителите 
❏ Закрила на работниците и служителите по Кодекса на труда 
❏ Информиране и консултиране на работниците и служителите
❏ Задължение на работодателите и права на работниците и служителите, които са пенсионери
❏ Задължения на работодателя при смърт на работник или служител 
❏ Права на работниците или служителите при смърт на работодателя
❏ Трудови злополуки - доказване, права и задължения 
❏ Професионални болести - доказване, права и задължения 
❏ Трудоустрояване – условия, правила, обезщетения 
❏ Отпуски във връзка със затрудненото положение на работниците и служителите 
❏ Имуществена отговорност 
❏ Прекратяване на трудовите правоотношения
❏ Правилник за вътрешния трудов ред
❏ Вътрешни правила за работната заплата 
❏ Документи при работодателя, свързани с проверката на трудовите правоотношения
❏ Санкции при нарушаване на трудовото законодателство и безопасните условия на труд 
 
Решения на ситуации от практиката:
 
❏ Обезщетения:

▷Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск 
▷Обезщетение за незаконно уволнение 
▷Право на обезщетение за оставане без работа при затваряне на обект  
 
❏ Майчинство и отпуски за отглеждане на деца:

▷Описване на майчинство в трудова книжка
▷Прехвърляне на отпуск при бременност и раждане до 410 дни 
▷Отпуск на лице по майчинство, след като детето започне да посещава ясла 
▷Прекратяване на трудов договор на служителка в отпуск за отглеждане на дете, спечелила конкурс за държавна длъжност в МОН 
▷Обезщетение за отглеждане на дете при прекратяване на трудов договор със служителка в отпуск  
▷Прекратяване на договор по заместване със служителка в отпуск по майчинство
▷Изчисляване на стаж на служителка, работила 10 месеца и 8 дни преди излизане в болнични и по майчинство  
 
❏ Трудоустрояване и ТЕЛК:

▷Изплащане на болнични за пенсионер с ТЕЛК при прекратяване на трудов договор 
▷Назначаване на служител с ТЕЛК с частична загуба на слуха, но с медицинско удостоверение за липса на проблеми със слуха  
▷Трудови правоотношения с пенсионер с ТЕЛК, който временно не може да изпълнява задълженията си 
▷Полагане на нощен труд за служител с изтекло решение на ТЕЛК  
▷Дисциплинарно уволнение на служител с ТЕЛК  
▷Прекратяване на трудов договор със служител с ТЕЛК
▷Предварителната закрила при уволнение по време на срок за изпитване
▷Прекратяване на трудов договор с лице с ТЕЛК във връзка с обезщетение за безработица
 
❏ Пенсиониране и трудови правоотношения с пенсионери:

▷Задължение за изплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ за служител с ранно пенсиониране
▷Брой заплати за изплащане преди пенсиониране на лице с прекъсване в работата за фирмата
▷Връчване на заповед за прекратяване на трудов договор при придобиване право на пенсия
▷Обезщетение за пенсионер, прекратен по чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ
▷Повторно прекратяване на безсрочен трудов договор със служител в пенсия  
▷Прекратяване на трудов договор със заместник, придобил право на пенсия
▷Предизвестие за прекратяване на трудов договор преди придобиване на право на пенсия 
▷Граждански договор с пенсионер - осигуровки и данъци
 
❏ Трудови злополуки:

▷Отчитане на извънреден труд на служител, отзовал се на сигнал за авария и претърпял трудова злополука 
▷Брой дни във временна нетрудоспособност, вследствие на трудова злополука
▷Трудова злополука при отзоваване за спешен случай от служител, който не е бил дежурен
▷Задължителна застраховка трудова злополука 
 
❏ Отпуски: 

▷Ползване на 6-месечен неплатен отпуск от служителка, работила 3 месеца във фирмата
▷Отпуск по чл. 168 от КТ и надхвърлен брой дни платен отпуск преди напускане
▷Ползване на отпуск до края на предизвестие за напускане 
▷Ползване на отпуск по основното и по допълнителните трудови правоотношения 
 
❏ Условия на работа и дисциплинарни наказания:

▷Разпределяне на задължителни почивки при ненормирано работно време 
▷Работа на смени в денонощен магазин
▷Дисциплинарно наказание ли е временното отстраняване от работа 
▷Разместване на смени на служители по непредвидени обстоятелства 
▷Налагане на дисциплинарни наказания от пълномощник
▷Глобяване на служители за нарушения на трудовата дисциплина
▷Добавка към заплатата при заместване със съвместяване на две длъжности 
▷Възможни действия на работодателя при постъпил сигнал за нарушение на трудовата дисциплина
 
❏ Трудови правоотношения:

▷Превръщане на срочен трудов договор в безсрочен 
▷Срочен трудов договор за заместване  
▷Трудови правоотношения след сливане на 2 предприятия
▷Отказ за назначаване на лица в предпенсионна възраст 
 
❏ Прекратяване на трудови договори:

▷Прекратяване на трудов договор и обезщетения за служител с придобито право на пенсия преди повече от 2 години 
▷Прекратяване на трудов договор на служител при несъгласието му за преназначаване
▷Освобождаване на служителка в болничен, която още е в срок на изпитване 
▷Прекратяване на трудов договор на служител при несъгласието му за преназначаване


Вижте решението на доц. д-р Андрей Александров на казус, свързан със задължително застраховане на работници и служители за трудова злополука.:
 

  

Вижте цели страници от книгата тук:
Научете повече и за авторите на изданието "Трудови правоотношения със служители в затруднение":

 Аспасия Петкова
Експерт по социално и здравно осигуряване, работила в УНСС и като експерт в МТСП, директор на дирекция „Осигурителни вноски и контрол“ в ЦУ на НОИ, заместник директор на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“ в ЦУ на НАП.

Автор на много книги, наръчници, статии, дългогодишен лектор на семинари и обучения.

Красимира Гергева

Завършила е средното си образование в Професионална Гимназия по Икономика гр. Разград - специалност „Машинна обработка на информацията“ със застъпено основно обучение по Счетоводство. След това завършва магистратура по Икономика в Университет за Национално и Световно Стопанство, гр. София.

От 2008 г. работи като експерт управление на човешките ресурси и предоставя payroll услуги на фирми.

Специалист в изготвяне на месечни ведомости, декларация обр.1 и 6 към НАП, месечни, тримесечни и годишни отчети към НСИ, изготвяне на месечни и годишни отчети за лицата по извънтрудови правоотношения, изготвяне на запитвания към НАП, НОИ, МТСП по различни казуси, проверка и изчистване на данъчно-осигурителните сметки на клиентите, изготвяне на различни процедури за дейности свързани с УЧР, подготвяне на длъжностни характеристики, провеждане на обучения по ТРЗ, ежедневно проследяване на промените в законодателството, както и промените в проект, консултации по трудово-правни и осигурителни казуси. В началото на своята кариера е работила  с Уника, Алфа Финанс Холдинг, Азелис България и др. Към момента развива своите умения и дейности във фирма от строителния бранш, както и консултантската си дейност в сферата на трудовото право и осигуряването.
 
Експерт за Портал ТРЗ Нормативи от 2014 г. Съавтор на редица издания на РС Издателство и Бизнес Консултации, като например "Практически наръчник за ТРЗ служителя", "Наръчник ТРЗ: Пенсиониране на служители", "Практически помощник на самоосигуряващите се лица", "Кодексът на труда - анализиран и обяснен" и мн.други.
 

 

 


Ако желаете фактура - посочете необходимите данни на стъпка 2 във формата за заявка 


при поръчки на стойност > 50 лв. с ДДС - БЕЗПЛАТНА доставка с куриери на Спиди
за поръчка < 50 лв. с ДДС се заплаща доставка на стойност 6 лв. с ДДС

 

А знаете ли, че можете да получите изданието с 10% отстъпка + БЕЗПЛАТНА доставка? Със заявка за Клуб РС Изадателство - програма Минимум ще получавате 10% остъпка на всяка своя поръчка на наши издания и абонаменти + безплатна доставка!
 

Във формата за заявка може да маркирате Клуб РС Издателство програма Минимум и само за 52,80 лв. с ДДС ще получите:

 

 

 

 

 10% отстъпки за книги, семинари, уебинари и абонаменти на РС Издателство и Бизнес Консултации + БЕЗПЛАТНА доставка, разбира се - за цели 12 месеца (валидно от датата на заплащане)!
 Членство в затворена фейсбук група за споделяне на опит с Ваши колеги
 Първи ще научавате за новите ни издания, събития, промоции
 Първи ще можете да запазите книги или места за събития

 Специални оферти само за Вас, членовете на Клуба – ще получавате по имейл оферти, които останалите клиенти на РС Издателство няма да получат – защото не са членове
 Специален телефонен номер и имейл, на които ще получите отговор на своите запитвания по-бързо от всички останали клиенти
 Електронен бюлетин само за членове – най-новото в света на счетоводството, данъци, труд и осигуряване, бизнес и човешки ресурси

Вижте всички ползи от членството Ви в Клуб РС Издателство - програма Минимум, нагледно във видеото тук:
 

 

Кои сме ние?
От 2011 г. вече 12-та година нашата компания предлага експертна литература за счетоводство, трудово право, човешки ресурси и GDPR.

Стремим се да правим своите клиенти по-успешни, по-компетентни, по-големи професионалисти.
С какво Ви съдействаме: Нашите експерти:
Печатни издания:
 с готови решения на реални казуси
 с експертни анализи по ключови проблеми
 със законодателство
 Евгени Рангелов
 проф. д-р Стоян Дурин
 Елена Илиева
 Ели Марова
 доц. д-р Андрей Александров
 Красимира Гергева
 Аспасия Петкова
 Христо Досев, д.е.с.
 Трендафил Василев, д.е.с.
 Алиция Профирова
 Василена Христова
 Бойчо Момчилов
 Пламен Ангелов, д.е.с.
 Теодора Дичева
 и други
Абонаментни услуги с експертни съвети, решения и консултации:
 www.PortalSchetovodstvo.bg
 www.PortalTRZNormativi.bg
 Съветник Данъци и такси на моята фирма
 Съветник ТРЗ и осигуряване от А до Я
Семинари по ключови проблеми от:
 счетоводството
 данъчното облагане
 ДДС
 Трудови правоотношения
 Осигуряване
 GDPR
 и още
Уникалните ни услуги:
 Консултации с експерти и през почивните дни
 
Консултации с експерти по телефона

Още за нашите издания тук:


www.straton.bg

Клуб РС Издателство:
Предимства за нашите редовни клиенти!


 Отстъпка от всяка поръчка на издание
 Безплатна доставка
 Отстъпка от всеки абонамент
 Ежегодно събитие за обмяна на опит
 И още!

Форма за поръчка

Поръчайте продукти на стойност 50 лв. и получавате БЕЗПЛАТНА доставка!

Поставете отметка на желаните продукти:

Попълнете

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данни в този талон. Информационна бележка!!

Условия за връщане и рекламация

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ